top of page
Olağanüstü Genel Kurul Talebi 24.06.2023.png

13.06.2023

OLAĞAN KONGRE KARARI

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor Kulübü Yönetim Kurulu Olcay SARAL başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 24.06.2023 saat 13:00’de Ofspor Kulüp binasında toplanacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde erteli kongre 22.07.2023 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte toplanacaktır.

GÜNDEM

*Açılış ve yoklama

*Divan Kurulu seçimi

*Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

*Yönetim ve denetleme kurullarına ait faaliyetler raporunun

*Tüzükle ilgili değişikliğin görüşüp karara bağlanması

*Tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması

*Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi

*Tüzükle ilgili değişikliğin görüşülüp karara bağlanması

*Dilek ve temenniler, kapanış.

bottom of page