Olağan_Genel_Kurul_Talebi.jpg

Olağan Kongre Kararı

Ofspor Kulübü Yönetim Kurulu Olcay SARAL başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 04.07.2020 saat 13:00’de Ofspor Kulüp binasında toplanacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde erteli kongre 11.07.2020 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte toplanacaktır.

 

GÜNDEM

 

*Açılış ve yoklama

*Divan Kurulu seçimi

*Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

*Yönetim ve denetleme kurullarına ait faaliyetler raporunun

*Tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması

*Yönetim ve denetleme kurallarının seçimi

*Dilek ve temenniler, kapanış.

Ekran Alıntısı.PNG